DOMŮ Informace o sportovním kroužku Lekce Místo konání O nás Přihláška

Sportovní kroužek


Sportovní kroužek je zaměřen na všestranný rozvoj pohybových schopností a dovedností.
Jeho cílem je vytvářet u dětí základní pohybové návyky a pozitivní vztah ke sportu.


pro děti 6 - 12 let

INFORMACE O SPORTOVNÍM KROUŽKU


LEKCE:


Lekce trvá 60min

S sebou : sportovní oblečení, pevnou obuv, láhev s pitím

MÍSTO KONÁNÍ


ZŠ Gutova
pátek 16:30 - 17:30

ZŠ Hornoměcholupská
úterý 16:00 – 17:00
čtvrtek 14:00 – 15:00


Kontakt:

Lucie Šmídová

IČO: 71647350

URL: www.fitnesskids.cz
Email: info@fitnesskids.cz
Tel: +420 606 116 446

Registrační formulář

Prosím vyplňte všechna povinná pole označená hvězdičkou*

 

 
 

Správcem osobních údajů je Lucie Šmídová, Sečská 1878/17, Praha 10 - Strašnice, IČO: 71647350, email: info@fitnesskids.cz. Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení seznamu členů tohoto spolku a za účelem nezbytné komunikace s účastníkem sportovního programu Fitnesskids a jeho zákonnými zástupci a pro dokumentaci činnosti spolku včetně pořizování fotografií nebo zvukových či obrazových záznamů (videí) ze sportovního programu, a to po dobu členství a účasti na programu Fitnesskids. Subjekt údajů má právo kdykoliv požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz v případě ukončení členství, popřípadě na omezení zpracování a dále právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Subjekt údajů má právo odvolat svůj souhlas, je-li zpracování založeno na jeho souhlasu. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vedení seznamu členů spolku upravuje občanský zákoník a v souladu s ním stanovy spolku.

 

© 2023 FITNESSKIDS.CZ